Koper bestaande woning Diemen moet er zelf gaan wonen

Kopers van een bestaande woning in Diemen dienen daar binnenkort zelf in te gaan wonen. Dat moet voorkomen dat dergelijke huizen worden opgekocht door investeerders die er vervolgens (dure) huurwoningen van maken. De gemeente werkt momenteel aan een opkoopbescherming die zelfbewoning voor dergelijke huizen regelt. Dit is wettelijk mogelijk gemaakt sinds 1 januari 2022. Amsterdam voert een dergelijke opkoopbescherming al op 1 april in. B&W van Diemen gaan zo’n maatregel opnemen in een nieuwe huisvestingsverordening 2022 Die wordt binnenkort ter inzage gelegd waarna de gemeenteraad er vervolgens een besluit over moet nemen. In Diemen is al eerder een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw woningen van kracht geworden. De gemeente kan die privaatrechtelijk toepassen bij nieuwe projecten.