Diemen kijkt naar buurtsupermarkt in Holland Park

De gemeente Diemen wil met ontwikkelaar AM van de laatste blokken van Holland Park I gaan praten over een mogelijke buurtsupermarkt. Dat zal echter niet voor 2025 het geval zijn, als de betreffende blokken worden opgeleverd. Bovendien zijn er ruimtelijke procedures nodig om de komst van een eigen supermarkt mogelijk te maken, aldus B&W in antwoord op vragen van de PvdA raadsfractie. Het college wijst er op dat, gezien de groei van Holland Park, de AH-winkel op de Campus al is uitgebreid en ook de nabijgelegen Jumbo in winkelcentrum Kruidenhof wordt vergroot. ‘’Hoewel er momenteel reeds een supermarkt aanwezig is op de Campus Holland Park, blijkt vanuit de bewoners dat er inderdaad behoefte bestaat aan een extra supermarktvoorziening. Het college staat er positief tegenover om voor zover mogelijk in de aanwezige behoeften van bewoners te voorzien.’’ Weliswaar is er een volwaardige supermarkt gepland in Holland Park Zuid maar dat gaat nog jaren duren. ‘’In de tussentijd wordt ruimte gezien voor een extra en tijdelijke, kleinere supermarkt in de wijk ter overbrugging, waarvoor ook interesse bestaat in de markt. Iedere keuze (een tijdelijke voorziening, een voorziening binnen het project van AM dan wel de beoogde invulling in Zuid) vergt uiteraard nader onderzoek en besluitvorming,.’’