Kieskompas wijst Diemense stemmer de weg

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen de Diemense kiezers gebruik maken van Kieskompas als stemhulp. Door op stellingen te reageren geven kiezers hun mening en die wordt vergeleken met de antwoorden die de politieke partijen gaven. Daaruit volgt een beeld van de partijen die het meest overeenkomen met de meningen van de kiezer. Samen met de deelnemende politieke partijen heeft Kieskompas onderwerpen verzameld die in Diemen spelen. Die zijn vervolgens vertaald naar ‘prikkelende stellingen’. Alle partijen hebben op deze stellingen geantwoord van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’. In het Kieskompas ziet de kiezer dan zijn positie en die van de partijen in het Diemense politieke landschap. Ze kunnen verder ook thema’s selecteren die ze belangrijk vinden en kijken welke partij op deze thema’s het meest overeenkomt met hun voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, economie of milieu. Het Kieskompas is te vinden op diemen.nl