EDOG Elvis

‘Diemen veert op’-fonds om clubs te stimuleren verlengd

Het ‘Diemen veert op’-fonds, dat bedoeld is om Diemense verenigingen en evenementenorganisatoren te stimuleren weer activiteiten te organiseren, is verlengd tot eind 2022. Door de toen verslechterende coronasituatie zijn er tot nu toe niet meer dan acht aanvragen gehonoreerd. Nu de coronamaatregelen wel stevig versoepeld zijn, wil het college de verenigingen en organisatoren stimuleren bij het opstarten van activiteiten voor de inwoners van Diemen. ‘’Op die manier kunnen de sport- en culturele verenigingen en evenementenorganisatoren hun belangrijke rol voor de Diemense samenleving weer in volle omvang oppakken.’’ Het fonds staat open voor alle direct of indirect gesubsidieerde instellingen in Diemen. Ze kunnen tot 1 augustus plannen indienen om het verenigingsleven weer op gang te helpen of het contact met de leden of met andere inwoners van Diemen weer op te bouwen. Die activiteit moet dan voor 31 december 2022 plaatsvinden. Er is voor het ‘Diemen veert op’-fonds 100.000 euro beschikbaar.

(archieffoto)