Kinderraad Diemen wil bergen plastic afval aanpakken

De Kinderraad van Diemen is samen met de Rotary Diemen bezig met de actie End Plastic Soup Now. De kinderraad heeft met 11 kinderen en 7 begeleiders op vier plekken in Diemen 1 uur plastic afval geraapt om te kijken hoe het in de gemeente gaat met Plastic Soep. De opbrengst was – onder andere – 487 sigarettenpeuken, 180 bekers, flesjes, blikjes en dopjes, 126 snoepplastic en 119 eetbakjes. De kinderraad vindt de plastic soep van Diemen te veel en denkt dat die afvalberg in 2050 nog veel groter is als er niets gebeurt. De kinderraad wil dat probleem daarom aanpakken, samen met de Rotary Diemen en de gemeenteraad. In eerste instantie komt er een brief naar het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De kinderraad hoopt zo dat het nieuwe bestuur het onderwerp opneemt in het coalitieakkoord. Ook gaat de Kinderraad samen met de Rotary Diemen acties bedenken om de plastic soep in Diemen te verminderen.