Gemeentehuis Diemen

Diemen zou naar college met vier wethouders moeten

Het nieuwe college van B&W van Diemen zou vier wethouders moeten tellen. Die zijn dan afkomstig van de huidige coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA alsmede van Ons Diemen, de lokale partij die bij de raadsverkiezingen van één naar vier zetels is gesprongen. Dat valt op te maken uit het advies dat informateur Zita Pels aan de gemeenteraad heeft gestuurd. ‘’Op basis van de gesprekken, de verkiezingsuitslag en gewenste stabiliteit kom ik tot de conclusie dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, Ons Diemen, D66 en PvdA, goede kansen bieden op een coalitie die kan rekenen op ruim voldoende draagvlak in de raad.’’ Pels roemt verder ‘het grote besef van verantwoordelijkheid en inzicht in de opgaven waar de gemeente voor staat’ bij de andere lokale partijen Ouderenpartij Diemen en Onafhankelijke Partij Diemen. Zij onderstreept in haar advies dat ook de gemeente Diemen de komende tijd voor grote opgaven staat, zoals de strijd tegen klimaatverandering, de wooncrisis, het opvangen van vluchtelingen uit Oekraine en het toenemende aantal inwoners die het moeilijk hebben om financieel rond te komen. Daarnaast zal Diemen de participatie met de inwoners moeten verbeteren.