Bouw woningen Hof van Saan moet in 2023 beginnen

De bouw van de nieuwe woonwijk Hof van Saan in Diemen-Zuid moet vanaf het tweede kwartaal van 2023 beginnen. Dat delen B&W tussen de regels door mee in antwoord op vragen van de Ouderenpartij Diemen over de Weesperstraat. Het bedrijf van Koninklijke Saan verhuist over twee weken van de Weesperstraat naar de nieuwe locatie in Over-Diemen vlak bij de Uyllanderbrug naar IJburg. Enkele antieke voertuigen uit de Saan-vloot zijn al op de nieuwe locatie aanwezig. Op het vrijkomende terrein in Diemen-Zuid kan dan een nieuwe woonwijk Hof van Saan komen. De tot nu toe daarvoor bekende plannen gaan uit van 133 woningen in verschillende bouwhoogtes. Uitgangspunt is 30 procent sociale huur, 20 procent minder huur en de rest vrije huur- of koopwoningen. De plannen zijn momenteel in procedure bij de gemeente.