Diemen koopt voor 3,7 miljoen woonunits voor vluchtelingen

De gemeente Diemen heeft voor 3,7 miljoen euro 30 modulaire wooneenheden gekocht om vluchtelingen uit Oekraine in onder te brengen. Die woningen komen bij het bestaande studentencomplex aan de Bergwijkdreef waar eerder een aantal wooncontainers is verwijderd. In het overgebleven complex studentenhuisvesting komen ook nog 10 woningen beschikbaar. Bovendien wil de gemeente nog eens 20 eenheden vrij zien te krijgen door de bewoners 1.500 euro aan te bieden om te vertrekken. Die in totaal 30 woningen zijn nodig om de 81 vluchtelingen die momenteel tijdelijk in Via Hotel in Diemen-Zuid verblijven elders te huisvesten. Het Via Hotel kan hen vanaf 1 juni niet meer onderdak bieden. ‘’Gezien de noodsituatie is het van belang dat de gemeente snel handelt. Het is in een crisissituatie niet mogelijk de reguliere planning- en controledocumenten af te wachten om budgetten beschikbaar te stellen. Wettelijk gezien heeft de burgemeester de ruimte om deze besluiten te nemen,’’ melden B&W aan de gemeenteraad. Het kabinet heeft aangegeven dat de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen uiteindelijk door de rijksoverheid zullen worden vergoed. Daarmee kan ook de aanschaf van de semipermanente woningen worden gefinancierd.