Grote drukte op oranje vrijmarkt in heel centrum Diemen

De oranje vrijmarkt op Koningsdag in het centrum van Diemen trekt dit jaar nog meer bezoekers dan bij vorige afleveringen. Na twee jaar coronastop lijkt heel Diemen weer in oranjestemming. Of er veel verkocht werd, was in de loop van de ochtend nog niet duidelijk, hoewel op veel kleden en kramen nog ruim voldoende te koop leek. Aan de vele honderden belangstellende kopers/kijkers lag het in ieder geval niet. Op de stoepen van het gemeentehuis gaf de Diemer Harmonie weer haar traditionele Koningsdag optreden. Voor de middag staat het Oranje festival op het Van Markenplantsoen op de agenda. Overigens was ook in enkele andere Diemer wijken, met name Plantage de Sniep, oranje dit jaar weer duidelijk aanwezig.