Gemeente Diemen

Nieuwe coalitie Diemen gaat op oude weg door

De nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Diemen, die donderdagavond aantreedt met de benoeming van vier wethouders, gaat grotendeels door op de al door het vorige college uitgestippelde route. Belangrijke projecten als de bouw van woningen op het speelveld in de wijk Buitenlust, openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid, gasvrij maken van woningen en andere gebouwen en zoeken naar locaties voor windmolens en zonneparken gaan op de oude voet door. Ook het systeem voor afvalinzameling blijft zoals het sinds vorig jaar is. Verder wil de coalitie onder meer inzetten op 80 kilometer op de snelwegen rond Diemen, een wens die eveneens al eerder is uitgesproken. Dat alles blijkt uit het 32 pagina’s tellende programma ‘Diemen met elkaar en voor elkaar’. Wel wordt daarin benadrukt dat de gemeente de participatie met en communicatie naar de bewoners wil intensiveren.