blauwezoneDiemenNoord

Parkeerontheffing blauwe zone Diemen alleen in eigen buurt

Vanaf 1 december 2022 zijn de parkeerontheffingen voor de blauwe zone alleen nog geldig voor de buurt waar men woont en niet meer voor de hele blauwe zone van Diemen. Bovendien moeten alle bewoners met een ontheffing een nieuwe aanvragen. Alle bestaande ontheffingen komen te vervallen. De gemeente zendt deze weken een email met verdere informatie. Die ook te vinden op  www.diemen.nl onder de knop ‘Parkeren’. ‘’Het tien jaar oude parkeerbeleid moest aangepast worden vanwege allerlei ontwikkelingen zoals meer drukte in Diemen, het gebruik van elektrische auto’s, deelauto’s en andere zaken. Daarnaast konden bewoners en bedrijven via een vragenlijst hun mening geven over het toen geldende parkeerbeleid en is onder andere ook gevraagd waar geparkeerd werd met een parkeerontheffing. Een ontheffing van de blauwe zone geldt nu nog voor een groot deel in Diemen waardoor de betreffende bewoners vrij makkelijk kunnen parkeren in Diemen. Alleen is het zo dat de blauwe zone sinds 2019 meerdere keren is uitgebreid in Diemen. Vanwege de toegenomen drukte als ook de invloed van Corona waardoor meer thuiswerken plaatsvindt, is het aantal bewoners met een of meerdere ontheffingen toegenomen. Hierdoor is de parkeerdruk op sommige plekken in Diemen erg hoog,’’ legt de gemeente uit.