Diemen Rochdale

Diemen zoekt ‘consulent eenzaamheid en verbinding’

De gemeente Diemen heeft een vacature voor een ‘consulent eenzaamheid en verbinding’. Die moet het Actieplan Eenzaamheid en aan het Programmatisch actieplan Rode Kruislaan (foto) gaan uitvoeren. ‘’Je bent aanspreekpunt voor verschillende ketenpartners, ondernemers en inwoners, en vormt als verbindende schakel een brug tussen de gemeente Diemen, inwoners en (keten)partners en tussen professionals onderling. Daarnaast ben je iemand die kansen ziet en deze proactief durft op te pakken: je gaat de wijk in en zoekt aansluiting bij wat inwoners willen, activeert moeilijk bereikbare bewoners en maakt de connectie met bestaand beleid en bestaande projecten,’’ aldus de advertentie. In eerste instantie gaat het om een contract van 9 maanden, waarbij de functie t/m maart voor 36 uur vervuld wordt, en van april t/m juli voor 32 uur per week. Afhankelijk van een evaluatie wordt bepaald of de functie wordt voortgezet, structureel onderdeel wordt van de formatie en zo ja, voor hoeveel uur dat nodig is. De ambtenarenbaan valt in salarisschaal 9 wat een maandsalaris betekent van 2.756 tot 4.048 euro (full-time).