Gemeente Diemen houdt info-avond over windmolens

De Gemeente Diemen blijkt vanavond, woensdag 12 oktober, een informatie-avond te houden over de zoeklocaties voor windmolens. Die bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het Gemeentehuis. Op de agenda staat de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin staan de uitgangspunten, de in een volgende fase te onderzoeken milieuaspecten en de wijze van onderzoek naar de locaties waar de gemeente windmolens wil neerzetten. ‘’De gemeente wil zorgen onder inwoners over mogelijke plaatsing van windturbines serieus nemen en bewoners en belanghebbenden actief bij het milieuonderzoek betrekken. Voor iedereen die nadere informatie over de NRD wil, organiseert de gemeente dan ook een informatieavond,’’ aldus een eerdere aankondiging. Halverwege het onderzoek en bij de afronding van het MER (milieuonderzoek) worden ook weer dergelijke bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd.