Raad praat over financieel schandaal De Omval Diemen

De gemeenteraad van Diemen debatteert donderdag 10 november over het financiële schandaal rond de uitbouw van Theater de Omval. Zoals eerder gemeld zijn de kosten daarvan opgelopen tot 7 miljoen euro, ruim drie keer zo veel als de eerste ramingen van 2,25 miljoen euro. De gemeenteraad heeft eerder al 4,75 miljoen beschikbaar gesteld en wordt nu gevraagd om een extra krediet van 2,55 miljoen. De problemen zijn grotendeels te wijten aan een foutieve aanpak bij de gemeente. Zo zijn in de eerdere kredietaanvraag de uitvoeringskosten, architect- en onderzoekskosten en een post onvoorzien niet meegenomen. ‘’Bij andere kredietaanvragen doen we dat altijd expliciet wel. Ambtelijk, noch bestuurlijk, noch van de zijde van de raad is deze afwijking in de werkwijze opgemerkt. Hierdoor is vanuit het gemeentelijk perspectief de hele periode gewerkt vanuit de veronderstelling dat dergelijke kosten wel in de kredietaanvraag zaten, terwijl de projectorganisatie heeft gewerkt in de veronderstelling dat het beschikbare krediet alleen voor de bouw- en installatiekosten bedoeld was,’’ aldus B&W. Verder is de projectbeheersing niet altijd adequaat geweest waardoor informatie over de kostenoverschrijding pas in een laat stadium naar boven gekomen. Ook is een ingehuurde externe projectleider op meerdere manieren in de fout gegaan. ‘’Het project volgde de leidraad projectmatig werken van de gemeente Diemen dus niet. Er is geen centrale financiële administratie, kredietbewaking en geen verplichtingenadministratie. Dat de informatie zo laat boven water is gekomen betreuren we evenzeer als de omvang van het financiële gat. We bieden u onze excuses aan voor deze gang van zaken,’’ aldus B&W aan de raad.