Amsterdam ziet niets in protest tegen windmolens Diemen

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het verzoek van de bestuurscommissie Weesp/Driemond om een bezwaar in te dienen tegen de windmolenplannen van Diemen afgewezen. De Amsterdamse wethouder Zita Pels heeft de gemeente Diemen laten weten dat onderlinge afstemming over het zogenaamde MER-onderzoek ‘naar tevredenheid’ heeft plaatsgevonden. Weesp wilde wel een bezwaar omdat Diemen de windmolens ver van de eigen bebouwing maar dicht bij Weesp en Driemond neer wil zetten. De partijen uit de bestuurscommissie zijn teleurgesteld over het besluit van Amsterdam, waar Weesp tegenwoordig toe behoort. “Dit is erg jammer en onverstandig,” zegt commissielid Mathijs Petri van de lokale Weesper Stadspartij. “Gemeenten en provincies doen alsof MER’s objectieve wetenschappelijke onderzoeken zijn. Maar zoals in elk onderzoek zijn de uitgangspunten en onderzoeksvragen bepalend voor de uitkomst. Daar moet je het wel eens over zijn.” Weesp wil dat de gemeente Diemen goed onderzoekt of het plan past binnen bestaande natuurafspraken. Daarnaast moet geluidoverlast gedegen onderzocht worden; dus niet op basis van jaargemiddelden, waarbij windstille dagen de geluidsoverlast van overige dagen maskeren. Tot slot moeten ook de sociale effecten op de samenleving in kaart gebracht worden. Volgens commissielid Cor Bavinck (VVD) zijn de partijen niet per se tegen windmolens. “Maar we willen wel dat de gevolgen eerlijk in kaart worden gebracht. Anders kan de gemeenteraad van Diemen straks geen goede afweging maken en kijken de inwoners van Driemond en Weesp langdurig tegen de gevolgen aan.”