Buitenlust

Diemen houdt vast aan bebouwing speelveld Buitenlust

B&W van Diemen houden vast aan het plan om op het speelveld in de wijk Buitenlust een flatblok met 38 sociale huurwoningen te bouwen. ‘’Het uitgangspunt hierbij is en blijft de bouw van 38 sociale huurwoningen en met aandacht voor groen, spelen en bewegen in de buurt,’’ aldus het college. Bewoners van de wijk verzetten zich al geruime tijd fel tegen de plannen. Op 6 oktober 2022 is er een extra participatieavond geweest met de omwonenden over de positionering van de geplande woningbouw in Buitenlust. ‘’Op basis van de bevindingen stellen wij voor de eerder gekozen voorkeurslocatie te herbevestigen, met aandacht voor de opmerkingen die zijn gemaakt bij de verdere uitwerking,’’ stellen B&W vast. Bij die uitwerking van het plan zal bijzondere aandacht worden besteed voor de bezonning en privacy voor de omwonenden door middel van de

voorgestelde aanpassingen aan het plan.