Woonkansen

Diemen scoort hoog bij leegstand van woningen

In Diemen stond per 1 januari 2022 6 procent van de woningen – dus één op de 16 huizen – leeg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Diemen scoort daarmee veel hoger dan het landelijke cijfer van 2,3 procent en wordt ook expliciet door het CBS genoemd als één van de gemeenten in Nederland waar de leegstand het hoogst is. Landelijk gezien was de leegstand begin dit jaar zowel bij woningen als bij kantoren en winkels wel lager dan een jaar eerder. De relatief grote leegstand in Diemen is voor de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad aanleiding om B&W te vragen naar een verklaring. Gaat het hierbij in (vrijwel) alle gevallen om woningen die op dat moment al bewoonbaar waren, wil de partij weten. Ook vraagt Groen Links of het college zo snel mogelijk inzicht kan geven in de leegstand van woningen per 1 januari 2023 ‘zodat de gemeenteraad zou kunnen bespreken of en welke maatregelen mogelijk zijn om de leegstand van woningen te verminderen?’