Onderzoek naar financieel debacle De Omval Diemen start

De gemeente heeft twee onderzoekers van het bureau Democratie in Uitvoering opdracht verleend om een onderzoek uit te voeren naar wat er bij de uitbreiding van Theater de Omval in Diemen allemaal mis is gegaan. Door een reeks problemen zijn de kosten voor dat project opgelopen tot 7 miljoen euro terwijl in eerste instantie werd uitgegaan van 2,45 miljoen euro. Het onderzoek moet antwoord geven op de vragen: ‘wat kunnen we leren van wat er bij project Huisvesting OBA in De Omval is misgegaan en wat moet er in onze werkwijze veranderen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.’ De onderzoekers krijgen van de gemeente alle relevante stukken, brengen een bezoek aan De Omval en zullen gesprekken voeren met diverse (oud-)collega’s om verder inzicht te krijgen, meldt burgemeester Boog aan de gemeenteraad. De verwachting is dat het onderzoek vóór de zomer is afgerond. ‘’Ik zal er naar streven uw raad vóór het zomerreces te informeren over de resultaten van het onderzoek en de voorgestelde verbeteringen,’’ aldus de burgemeester.