Zijn ook sportverenigingen Diemen in gevaar, vraagt D66

Zijn er sportverenigingen in Diemen die in financiele problemen verkeren en daardoor dreigen om te vallen. Zo ja, heeft het college in beeld voor welke sportverenigingen dat zo is. Zijn er maatregelen in Diemen nodig, bijvoorbeeld om de bureaucratie te beperken of om de inkomsten van sportverenigingen te verhogen?’’ Die vragen stelt de raadsfractie van D66 naar aanleiding van een rapport van het Register voor Verenigingsbestuurders RVVB. Volgens het onderzoek raken clubkassen leeg, is er een nijpend tekort aan vrijwilligers en belemmert groeiende bureaucratie het bestuur. De helft van de sportverenigingen komt daardoor de komende 5 jaar in de problemen. ‘’D66 Diemen vindt sport van groot belang voor Diemen. Sport zorgt immers voor ontspanning en draagt bij aan een gezond leven. Bovendien is het ook bij uitstek de gelegenheid voor het leggen van sociale contacten. Sportverenigingen zijn hiervoor essentieel. Wij maken ons dan ook zorgen over het artikel in Trouw ‘Sportverenigingen dreigen massaal om te vallen’ en het daarin genoemde rapport van het RVVB,’’ aldus de fractie.