Regeling voor eenmalige energietoeslag in Diemen verruimd

Het college van B en W heeft de mogelijkheden voor een energietoeslag verruimd met een eenmalige energietoeslag naar draagkracht. Hierdoor kunnen ook zelfstandige huishoudens in Diemen met een te hoog inkomen voor de energietoeslag 2022, die door hoge (energie)lasten weinig te besteden hebben, eenmalig recht hebben op de energietoeslag van 1.300 euro. Daarvoor wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen. Aanvragen van de energietoeslag naar draagkracht kunnen vanaf 1 juni tot en met 31 december 2023 worden ingediend. ‘’De energietoeslag wordt in Diemen al ruimhartig toegekend. Maar ook huishoudens met een inkomen dat hoger is dan 130% van het sociaal minimum kunnen in de financiële problemen komen door de hoge prijzen’’, aldus wethouder Marian Everhardt van armoedebestrijding en bestaanszekerheid. ’’Door het invoeren van de energietoeslag naar draagkracht kunnen die huishoudens eenmalig in aanmerking komen voor een energietoeslag van 1.300 euro. We kijken dan naar hun besteedbaar inkomen. Een slimme oplossing waarmee we maatwerk leveren. Ik ben blij dat we daarmee nog meer inwoners die dat nu echt nodig hebben kunnen helpen.’’