Bewoners OurCampus Diemen in actie tegen servicekosten

De bewonerscommissie van OurCampus & OurDomain in Diemen-Zuid heeft ‘een sterk vermoeden dat Greystar, de verhuurder, meer servicekosten vraagt dan mag’. De commissie raadt alle bewoners die in 2020 en/of 2021 woonden op het complex om hun servicekosten te betwisten bij de huurcommissie. ‘In januari 2023 ontdekte de bewonerscommissie per toeval een huurcommissiezaak waarin een bewoner de waterkosten met succes betwistte. De bewoner kreeg 40 euro terug bij de huurcommissie. In de uitspraak lijkt de succesvolle betwisting te berusten op de wijze waarop Greystar de waterkosten berekent. Deze rekenmethode zou niet overeenkomen met wat de huurcommissie voorschrijft. De bewonerscommissie heeft na deze ontdekking vragen gesteld aan Greystar; maar de antwoorden waren dermate onbevredigend dat we besloten zelf op onderzoek uit te gaan. In samenwerking met Stichting !Woon kwamen we uit op veel grotere punten waar we ernstige vraagtekens bij zetten,’ laat de commissie weten. Die verwijt Greystar, een Amerikaanse onderneming, onder meer ‘een nieuw soort kosten in het leven te roepen die gewoon boven op je huur komen en geen onderdeel zijn van de servicekosten’.