Luchtkwaliteit in Diemen beter ondanks meer verkeer

In Diemen zijn de concentraties stikstofdioxide in 2022 lager uitgekomen dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit luchtmetingen die de GGD Amsterdam in opdracht van de gemeente Diemen heeft uitgevoerd met zogenaamde Palmes diffusiebuisjes. ‘’De meetresultaten zijn goed nieuws voor de luchtkwaliteit van Diemen. Gemiddeld genomen is een wederom een daling van de concentraties stikstofdioxide gemeten. Dit is positief gezien het feit dat er weer sprake is van meer verkeer in 2022 ten opzichte van de coronaperiode 2020-2021. De belangrijkste bronnen voor stikstofoxides in Nederland zijn het verkeer en de industrie. Stikstofdioxide is goed meetbaar en vormt een goede indicator voor de algemene luchtkwaliteit,’’ legt de gemeente uit. Diemen gaat wel verder met de verbetering van de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door invoering van milieuzones, maatregelen tegen houtstook, vergroenen van het eigen wagenpark, stimuleren elektrisch rijden, lobby verlaging snelheid op rijkswegen en de inzet van schone mobiele werktuigen bij een aanbesteding.