‘Bij Waternet – ook voor Diemen – is het een absolute chaos’

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet, die ook Diemen als werkgebied hebben, is het een absolute chaos. De klant betaalt daar de rekening voor met een verhoging van de waterschapsbelasting met 35 procent, meldt NRC in een lange reportage. ‘’Waternet, verantwoordelijk voor drinkwater, riolering, sterke dijken en schoon water voor 1,4 miljoen mensen, wankelt. Projecten pakken herhaaldelijk duurder uit dan verwacht. Onderhoud aan dijken, bruggen en sluizen loopt zeven jaar achter op schema. Waternet kwam daarnaast in 2021 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport, omdat ze kwetsbaar bleek voor cyberaanvallen. En een jaar later kon het waterschap vanwege grote fouten bij Waternet geen belastingen innen, waardoor het door haar reserves heen is.’’ Het schap is ook volstrekt niet voorbereid op hoogwater, met niet werkende schotten om brugonderdoorgangen af te sluiten, kapotte noodpompen en -schermen. Dat is ook verontrustend voor Diemen omdat de gemeente grotendeels in polders achter zware dijken ligt.