Waternet maakt veel fouten bij tarieven drinkwater

Waternet, het drinkwaterbedrijf dat ook Diemen bedient, heeft bij de berekening van de tarieven voor 2023 veel fouten gemaakt. De situatie is ook onvoldoende verbeterd vergeleken met 2022. Het is daarmee niet vast te stellen of de drinkwatertarieven op een juiste manier tot stand zijn gekomen en of Waternet zich aan de regels rondom het maximum te behalen redelijk rendement heeft gehouden. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt ACM. Ook constateert de ACM dat de kwaliteit van de gegevens die Waternet aanlevert onvoldoende is, waardoor het toezicht wordt bemoeilijkt. De consumenten-waakhond adviseert de Inspectie Leefomgeving & Transport om scherper toe te zien op de manier waarop de drinkwatertarieven bij Waternet tot stand komen. De ILT heeft dat advies overgenomen en extra eisen gesteld voor de tarieven voor 2024.