Diemen trekt lessen uit financieel debacle De Omval

De gemeente Diemen trekt lessen uit het proces van uitbreiding van Theater De Omval. Vorig jaar bleek dat dat project 7 miljoen zou gaan kosten terwijl in de eerste begrotingen sprake was van 2,45 miljoen. Die kostenstijging is toen niet tijdig gesignaleerd en kenbaar gemaakt binnen de organisatie. Daardoor kon er ambtelijk en bestuurlijk niet op worden gestuurd. Het college heeft al aangegeven dat het project anders is aangepakt dan gebruikelijk. Daardoor waren afstemming en beheersing kwetsbaar en er is sprake geweest van onvoldoende controle. Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt nu dat de “doe-mentaliteit” in Diemen er enerzijds voor zorgt dat er vele ambities tot uitvoering komen maar er anderzijds risico’s aan verbonden zijn. De onderzoekers bevelen aan om zorgvuldiger te zijn in het doorlopen van bestaande en vastgelegde processen en elkaar ook aan te spreken als dat niet juist gebeurt. ‘Hoewel er met de coronapandemie en het uitbreken van een internationale oorlog ook sprake was van uitzonderlijke omstandigheden, erkent het college opnieuw dat bij dit project zaken niet goed zijn aangepakt en er niet steeds is gewerkt volgens afspraken en vastgestelde processen. Het onderzoeksrapport doet een aantal aanbevelingen, die het college overneemt of waar al invulling aan wordt gegeven,’ deelt de gemeente mee.