Diemen heeft nieuwe Kinderburgemeester en Kinderraad

Feija Bogaards is de nieuwe kinderburgemeester van Diemen. Ze is gekozen uit drie kandidaten, die zich tijdens de Gemeentedag presenteerden aan de nieuwe Kinderraad (foto). Feija is de opvolger van Amara Algani, die afgelopen schooljaar kinderburgemeester was. Feija Bogaards is 9 jaar en leerlinge van basisschool De Nieuwe Kring in Diemen. Ze gaf aan dat ze het belangrijk vindt dat kinderen zich in Diemen veilig voelen. Ook wil ze meer aandacht voor het milieu en voor de bestrijding van armoede. De gemeente Diemen heeft een kinderburgemeester omdat ze het belangrijk vindt om goed te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren. Daarom worden ze actief betrokken bij gemeentelijke plannen en de lokale democratie. De kinderburgemeester wordt gekozen door de Kinderraad, vertegenwoordigt alle kinderen in Diemen en helpt met de Kinderraad mee plannen te bedenken om Diemen leuker te maken voor kinderen.

(foto Gerrit Alink)