Openbaar vervoer in Diemen mogelijk 12 procent duurder

De prijzen voor het stads- en streekvervoer in en rond Amsterdam, waaronder Diemen, gaan volgend jaar met 12 procent omhoog, na dit jaar al 7 procent gestegen te zijn. Zo’n forse prijsverhoging is alleen te vermijden als het Rijk met nieuwe steun over de brug komt, meldt de Vervoerregio. De ov-bedrijven zijn genoodzaakt de prijzen te verhogen om de forse kostenstijgingen van afgelopen jaren te compenseren, onder andere voor energie en personeel. “Zonder ingrijpen wordt het OV voor de lage en middeninkomens simpelweg onbetaalbaar. Terwijl zoveel mensen ervan afhankelijk zijn om naar hun werk of school te komen. We hebben juist meer OV nodig, om onze steden én het platteland aantrekkelijk en bereikbaar te houden.” aldus de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst die voorzitter is van de Vervoerregio. Zowel decentrale overheden als stads- en streekvervoerders hebben steeds benadrukt dat OV geen doel op zich is. ‘Het is een pijler onder verschillende andere maatschappelijke opgaven. Goed OV draagt bij aan participatie, armoedebestrijding en brede welvaart, want miljoenen mensen gaan er dagelijks mee naar werk, onderwijs, zorg, recreatie en weer naar huis.