Aanpak te hard rijden Weesperstraat Diemen in de maak

Op de Weesperstraat in Diemen wordt de maximum snelheid regelmatig (fors) overschreden. Hiervoor wil de gemeente ‘een passende oplossing’ vinden, aldus B&W. Inmiddels is een technisch onderzoek naar de mogelijkheden op gang gebracht. Uiterlijk begin volgend jaar hoopt wethouder Hans Prins (Ons Diemen) meer te kunnen melden. De gemeente wil op kortere termijn wel al de twee aansluitingen op de Weesperstraat, de Venserweg en de Treubweg van/naar bedrijventerrein Verrijn Stuart, onder handen nemen. Op beide punten kan het doorgaande fietsverkeer in de knel komen met afslaand verkeer. Om de situatie te verbeteren worden snelheidsremmers in de vorm van inritconstructies aangelegd. Deze weken worden dit jaar voorbereid en uiterlijk begin 2024 gerealiseerd.