Afvalstoffenheffing Diemen gaat bijna kwart omhoog

De afvalstoffenheffing in Diemen moet volgend jaar met 21,4 procent omhoog. Daarvan is 17,5 procent een inhaalslag en 3,9 procent indexering. Dat staat in de begroting 2024 van de gemeente Diemen. ‘’Afvalinzameling en -verwerking wordt steeds duurder. Meer recent hebben we te maken met inflatie en fluctuerende grondstofprijzen. Voor de uitvoering van het Afvalplan 2020 hebben we geïnvesteerd in uitbreiding van voorzieningen om het afval beter te kunnen scheiden. De afgelopen jaren is het tarief van de afvalstoffenheffing echter beperkt gestegen,’’ schrijven B&W. De tekorten zijn tot nu toe opgevangen uit reserves maar dat is volgens het college onwenselijk. ‘’Ook voor 2024 zal het huidige tarief voor de afvalstoffenheffing niet kostendekkend zijn. De kosten van Meerlanden zijn als gevolg van de inflatie fors gestegen. Samenvattend blijft er een tekort bestaan en ontkomen we er niet aan om de afvalstoffenheffing dit jaar te verhogen.’’