Gemeente Diemen

Financiële vooruitzichten gemeente Diemen ‘stuk minder gunstig’

De begroting 2024 van de gemeente Diemen is op orde maar de vooruitzichten zijn vanaf 2026 een stuk minder gunstig, melden B&W. Gemeenten krijgen dan veel minder geld voor hun taken. Wel kan het college een aantal speerpunten uit het coalitieakkoord nog goed overeind houden. De gemeente blijft werk maken van betaalbare woningen en van duurzaamheid. Ook voor inzet op kansengelijkheid en bestaanszekerheid blijft geld beschikbaar. Ondermijnende criminaliteit blijft de gemeente actief bestrijden, met extra aandacht voor het voorkomen van digitale criminaliteit en misdrijven met grote impact. De verbetering van dienstverlening en participatie zet de gemeente voort. Wethouder Financiën Jeroen Klaasse: ‘’Door het zorgvuldige beleid van de afgelopen jaren zijn we financieel op orde en kunnen we goed verder werken aan die zaken die we ons voor deze coalitieperiode hebben voorgenomen. Maar er is tegelijkertijd grote onzekerheid over de rijksbijdrage vanaf 2026. Het beeld is nu dat gemeenten fors minder geld krijgen van het rijk.’’ Het minder gunstige financiële beeld werkt door in de lokale lasten. Zoals gemeld gaat de afvalstoffenheffing met 21,4 procent omhoog. De rioolheffing gaat omhoog met 3,9 procent inflatie plus 5 euro extra per huishouden. Ook de toeristenbelasting wil het college verhogen.