Diemen Nieuws

Diemen zoekt huis voor alleenstaande jonge vreemdelingen

In Diemen wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De gemeente is daartoe in gesprek met de Stichting Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) en een potentiële verhuurder. ‘’Hier kunnen acties uit komen die uiteindelijk leiden tot de realisatie van een kleinschalige opvang in Diemen,’’ schrijft wethouder Sikkes van den Berg in antwoord op raadsvragen van D66. Diemen zou daarmee reageren op herhaalde oproepen aan gemeenten om opvangcapaciteit voor het Nidos te realiseren voor kleinschalige opvang van deze mensen. ‘’Het college staat welwillend tegenover het onderzoeken van de mogelijkheden om een kleinschalige opvang voor amv’s met status te realiseren. Hier is ook de meeste behoefte aan vanuit Nidos. Bij het realiseren van een opvang voor amv’s komt echter veel kijken. Wij willen als bestuur zorgvuldig te werk gaan zodat het voor alle betrokken partijen een begaanbare weg wordt. Denk hierbij aan afspraken over het sociaal en technisch beheer van een woning, de (sociale) veiligheid en goede landing in de buurt, de beschikbaarheid en nabijheid van gezondheidszorg en onderwijs, en de vervolghuisvestingsplicht.’’