Senioren- en andere woningen bij campus Diemen op komst

De bouw van nieuwe senioren- en andere woningen bij Our Campus in Diemen-Zuid komt in een volgende fase. De woningen moeten in de plaats komen van de huidige kantoortoren aan de Dalsteindreef die naast de Campus staat. Ook zouden er twee nieuwe blokken woningen bij moeten komen langs de Bergwijkdreef. Zowel de gemeente als de eigenaar van Our Campus, het Amerikaanse Greystar, werken verder aan de plannen. Greystar organiseert 28 november ook een informatieavond voor de huidige bewoners en andere geïnteresseerden. ´Doelstelling is om de campus beter aan te sluiten op Holland Park, zowel stedebouwkundig, programmatisch als qua openbaar gebied. Er worden woningen toegevoegd voor diverse doelgroepen om een breder woonaanbod te krijgen, voorzieningen en meer groen toegevoegd die de leefbaarheid ten goede komen,´ staat in de uitnodiging.