Diemen krijgt 2,8 miljoen voor bouw betaalbare woningen

De gemeente Diemen heeft van het rijk 2,8 miljoen euro ontvangen om de bouw van betaalbare woningen te ondersteunen. Aan het project Hof van Saan is 6 ton toegekend, aan Holland Park West 2,2 miljoen euro. De subsidieregeling is bedoeld om te zorgen dat de bouw van nieuwe woningen versneld van start kan gaan. In Diemen moet het een wezenlijke bijdrage leveren in de voortgang van de twee belangrijke projecten en voorzien in de noodzakelijke betaalbare woningbouw, legt de gemeente uit. ´´Het college onderzoekt de wijze waarop de toegezegde subsidie daadwerkelijk ingezet wordt voor deze projecten, binnen de mogelijkheden die vanuit de subsidievoorwaarden zijn toegestaan.´´ Hof van Saan (foto) is het nieuwbouwproject op het voormalige Saan-terrein aan de Weesperstraat, Holland Park West het in aanbouw zijnde deel van die wijk waarvan ook de nieuwe Brede School deel uitmaakt.