Vier woninginbraken

Messenverbod in heel Diemen definitief gemaakt

Het verbod op het dragen van messen en steekwapens in heel Diemen, dat de afgelopen jaren steeds voor een jaar werd verlengd, is door burgemeester Boog definitief gemaakt. Sinds december 2021 geldt er in Diemen een messenverbod. De politie heeft aangegeven het instrument graag in stand te houden. Van een algeheel verbod zou een preventieve werking uit kunnen gaan. Bovendien zijn de zorgen over messenbezit, vooral bij jongeren, niet verdwenen, aldus de gemeente. Om die reden heeft de burgemeester besloten om het verbod voor onbepaalde tijd te verlengen. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of het verbod nog wenselijk is. “Messen en steekwapens horen niet in de openbare ruimte, dus willen we die verbieden waar het kan. Ook in Diemen zien we helaas dat onder jongeren het bezit van messen en andere steekwapens voorkomt. Dat moeten we op verschillende manieren bestrijden. Dat doen we met voorlichting, toezicht, inleveracties en ook met dit verbod. Al die maatregelen dragen bij aan een veiliger Diemen”, aldus Boog.