Heemschut rietschuur

Enorme belangstelling voor project ouderenwoningen Diemen

Voor een speciaal project met ouderenwoningen in Plantage de Sniep in Diemen hebben zich al meer dan 250 belangstellenden gemeld. Het idee is om bij het gemeentelijk monument Grote Rietschuur een duurzaam woonhof te maken met circa 45 sociale en middeldure huurwoninngen voor actieve ouderen die  relatief fit en actief zijn en zelfstandig willen wonen. Toekomstige bewoners moeten dan in een vroegtijdig stadium bij de uitwerking betrokken worden. De Grote Rietschuur zelf, die momenteel op het terrein van Pantar staat, krijgt dan een maatschappelijke bestemming. Of het plan ook lukt is nog niet zeker. Gesprekken met de woningcorporaties hebben nog niet tot een concreet resultaat geleid.  Het ontwerp bestemmingsplan voor het project ligt momenteel ter inzage bij de gemeente.

(archieffoto)