Gemeente Diemen probeert volkstuinen bij Buitenlust te redden

De gemeente Diemen wil proberen de volkstuinen langs de goederenspoorlijn bij de wijk Buitenlust te behouden. Dat is nodig nu de gemeente een rechtszaak heeft verloren over de eigendom van het perceel grond waar die volkstuinen zich bevinden. De gemeente Diemen heeft altijd gedacht dat het de gronden in 2001 heeft overgenomen van de NS maar dat blijkt achteraf niet het geval. Projectontwikkelaar Klein Holland heeft de gronden later verworven van de NS. Na een langlopend meningsverschil heeft de rechter eerder deze maand de ontwikkelaar gelijk gegeven. Klein Holland heeft al 2021 meegedeeld dat het het complex volkstuinen van de vereniging Ontspanning Na Arbeid ONA wil ontruimen om er woningen te kunnen bouwen. De gemeente is teleurgesteld over die uitspraak en beraadt zich op het vervolg. Wel willen B&W in gesprek met Klein Holland om waar mogelijk de volkstuinen te behouden.