Gemeente zet traject uit naar Gasvrij Diemen in 2040

De gemeente Diemen heeft het traject uitgezet dat moet leiden naar een gasvrij Diemen in 2040. ´´We gaan op een open en belangstellende manier, niet vooringenomen het gesprek aan en behandelen alle ideeën, initiatieven en belangen met respect. Een belangrijk aspect van dit participatietraject is dat alle inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven. Door informatie objectief te presenteren, is het voor iedereen mogelijk deel te nemen aan de participatie voor warmtetransitie.´´ aldus een notitie aan de raad. Het uitgangspunt om Diemen gasvrij te maken staat echter niet ter discussie, zo blijkt. Wel stelt de gemeente: ‘’Vanwege de impact en gevoeligheid van het onderwerp zullen we ook te maken krijgen met verschillen van opvatting.’’ Het streven is dat ‘bewoners die het niet eens zijn met een beslissing, maar wel begrijpen hoe we tot een bepaalde afweging zijn gekomen en het gevoel hebben daar maximale inbreng in te hebben gehad.’ Om dat proces op gang te brengen gaat de gemeente de buurten vragen hoe ze staan tegenover de warmtetransitie en welke rol ze daarin zien voor de gemeente en henzelf.