Diemen wil digitale criminaliteit harder aanpakken

De gemeente Diemen gaat extra werk maken van de aanpak van digitale criminaliteit. Het is de bedoeling om bewoners en ondernemers in Diemen weerbaarder te maken tegen nieuwe vormen van criminaliteit, zoals telefoonoplichting, Whatsappfraude, hacken of gijzelsoftware,. Hoewel tegenwoordig iedereen slachtoffer kan worden van digitale criminaliteit, lopen vooral jongeren, ouderen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) volgens de gemeente een hoog risico. De aanpak van Diemen zal zich dan ook voornamelijk richten op deze risicogroepen. Bij digitale criminaliteit gaat het om misdrijven waarbij de crimineel gebruik maakt van computers, telefoons, tablets voor bijvoorbeeld oplichting en stalking. Daarnaast gaat het ook om relatief nieuwe acties gericht op ICT, zoals hacken, gijzelsoftware of verstorende virusaanvallen. De gemeente zal de komende tijd extra aandacht blijven geven aan dit thema via voorlichting, met bewustwordingscampagnes en met acties tijdens de jaarlijkse Veiligheidsdag en in de Week van de Veiligheid.