Gemeentehuis Diemen

Bijna 1.000 gezinnen Diemen met hooguit minimuminkomen

Diemen telde begin vorig jaar naar schatting 967 gezinnen die onder of net op het minimum inkomen zaten. Daarvan zijn 798 gezinnen in beeld van de gemeente. Het aantal gezinnen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon -een ´grens´ voor een aantal regelingen – wordt geschat op 1.648. Dat is 10 procent van alle gezinnen in Diemen. In de wijken Buitenlust en Spoorzicht is echter 30 procent minima. Bij al de minima gaat het veel om gezinnen met een niet-westerse achtergrond of één-ouder gezinnen. De schattingen komen van KWIZ in Groningen die het in opdracht van de gemeente onderzocht. De gemeente Diemen wil daarmee een beeld krijgen hoeveel gezinnen in principe in aanmerking voor een reeks uitkeringen en andere steunmaatregelen. Omdat die regelingen lang niet iedereen bereiken, blijft de gemeente ze op verschillende manieren onder de aandacht brengen.