VVD Diemen wil opheldering over woningen statushouders

Is het de bedoeling dat de 55 statushouders die tijdelijk worden gehuisvest in het Via Hotel in Diemen-Zuid uiteindelijk ook in Diemen zullen worden gehuisvest? Per wanneer is definitieve huisvesting nodig en gaat dit om woningen in Diemen of in de regio ? Dat vraagt de raadsfractie van de VVD aan B&W naar aanleiding van de aankondiging over de komst van de 55 statushouders. De fractie wil ook weten om welke groep statushouders het gaat. Verder vraagt de VVD wanneer de huisvesting in het Via Hotel begint en tot wanneer dat is voorzien. Ook wordt gevraagd hoe groot de door B&W genoemde achterstand bij het huisvesten van statushouders in Diemen is. Tenslotte wil de fractie weten hoeveel sociale huurwoningen er in 2023 vrij zijn gekomen in Diemen en hoeveel daarvan met voorrang werden toegewezen.