Meer vliegtuighinder Diemen door sluiting baan Schiphol

Diemen, en met name Holland Park, kan de komende tijd meer geluidshinder van vliegtuigen van en naar Schiphol verwachten. De Buitenveldertbaan, waarvan de route lager over Diemen en Amsterdam-Zuidoost loopt, moet meer worden gebruikt door de sluiting van de Kaagbaan. Die baan is van 19 februari tot en met 25 april dicht voor groot onderhoud. Op Schiphol wordt elk jaar één van de banen grondig onder handen genomen wat leidt tot verschuivingen in het aankomend en vertrekkend vliegverkeer. Actuele informatie over het baangebruik is te vinden op bezoekbas.nl. Daar kunnen ook meldingen worden gedaan over geluidsoverlast.