Communicatie rond vondst explosieven Diemen-Zuid problematisch

Bij het grote incident in september op Tarwekamp in Diemen-Zuid, waarbij 26 woningen tijdelijk ontruimd moesten worden wegens de vondst van een partij explosieven in een box, is de communicatie problematisch verlopen. Vanwege de oorsprong van het lopende justitieel onderzoek was het op last van het Openbaar Ministerie niet mogelijk om open te communiceren over de aard van het incident. Dit gaf een gevoel van ongemak omdat het in de media al lang duidelijk was dat er explosieven aangetroffen waren en er een onderzoek plaatsvond. De beperkte transparantie gaf het gevoel dat het incident groter was dan daadwerkelijk het geval was. Ook werd daarom duidelijkheid voor de bewoners gemist. Dat alles melden B&W in een evaluatie aan de raad. Bijkomend probleem was ook dat er geen betrokken woordvoerder vanuit de politie beschikbaar was. Daarnaast is de terugkoppeling vanuit het Regionaal Actiecentrum Publieke Zorg naar de opvanglocatie over het beschikbaar hebben van een nachtopvang voor de bewoners, indien dat nodig was, niet duidelijk op de functionarissen van de opvangplaats overgekomen. Dergelijke informatie moet daarom altijd telefonisch worden gedeeld, aldus het college.