Reizigers voelen zich niet veilig op station Diemen, stelt VVD

Reizigers voelen zich niet veilig op station Diemen en maken zich zorgen over de verloedering van het station en de omgeving daarvan. Dat signaleert de VVD raadsfractie die regelmatig wordt benaderd door inwoners met klachten over het station. ‘’Als ze daarover aan de bel trekken bij de gemeente Diemen dan krijgen zij niet de indruk dat er met hun inbreng iets wordt gedaan. Kortom: wie gaat over het NS station Diemen? Waar kunnen inwoners terecht met klachten dienaangaande? Wat kan de gemeente Diemen hierin betekenen, nu dit station immers in onze gemeente is gesitueerd en de gemeente belang heeft bij een ordelijk station?’’ aldus de VVD in vragen aan B&W. ‘’Verloedering sluipt binnen, met daarbij een onveilig gevoel van de reizigers. Het is dan ook in onze optiek essentieel dat het NS station en daarbij behorende gebied, schoon, licht en zonder gebreken is. Bent u dat met ons eens? Zo, nee, waarom niet? Zo ja, wat doet u daaraan?’’