Kwijtschelding belasting voor Diemenaar met laag inkomen

Inwoners van Diemen met een laag inkomen kunnen mogelijk kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke afvalstoffenheffing en de waterschapsbelasting. Dat betekent dat zij dan een deel van de belasting niet hoeven te betalen. Ook is het mogelijk een betalingsregeling te treffen en het bedrag in delen te betalen. In alle gevallen dienen inwoners van Diemen daartoe een aanvraag in te dienen via de website van Gemeente belastingen Amstelland. De afvalstoffenheffing van Diemen maar ook de waterschapsbelasting van het Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek vallen dit jaar een stuk hoger uit dan in 2023. Omdat het Waternet met een inhaalslag bezig is, kan het ook zijn dat inwoners van Diemen meerdere rekeningen krijgen. Het Waterschap c.q. Waternet loopt achter met het innen van belasting door problemen met het betalingssysteem.