Verleggen kruispunt maakt fietsoversteek bij Diemerbos veiliger

De gemeente Diemen wil de fietsoversteekplaats over de Weteringweg op de route naar/van het Diemerbos bij bedrijventerrein Stammerkamp veiliger maken. Dat kan het beste gebeuren door de kruising van de Muiderstraatweg en de Weteringweg op te schuiven naar het zuiden. De bocht voor autoverkeer op de drukke Weteringweg wordt daardoor krapper terwijl de oversteek voor fietsers op vrijwel dezelfde plek kan blijven liggen. De gemeente heeft ook gekeken naar een fietstunnel en verleggen van het fietspad naar de andere kant van de Muiderstraatweg maar kiest voor verleggen van de kruising zelf. Tegelijk kan dan een faunatunnel voor kleine dieren onder de Weteringweg worden aangelegd. De totale projectkosten zijn 375.000 euro waarvan de Vervoerregio Amsterdam 175.000 euro bijdraagt en de overige 200.000 euro voor rekening komen van de gemeente