Diemen wil noodlijdend Theater de Omval te hulp schieten

De gemeente Diemen wil extra financiële steun geven aan Theater De Omval dat te kampen heeft met een reeks problemen. De Omvat heeft de afgelopen twee jaar last gehad van een ´perfecte storm´ met de coronacrisis, een grote verbouwing die meer dan een half jaar uitliep en veel overlast gaf, en onrust en uitval onder de medewerkers, aldus een aan de gemeente uitgebracht rapport. De medewerkers hebben nog geen kans gehad om het nieuwe gebouw ‘in de vingers te krijgen’ en de programmering goed aan te passen aan de nieuwe capaciteit en de wensen van het publiek. Ook ‘zijn er sterke aanwijzingen dat de vorig jaar naar De Omval verhuisde OBA niet voldoende betaalt voor de geleverde diensten’. Om de financiële nood het hoofd te bieden, willen B&W de subsidie voor dit jaar verhogen met 59.000 euro naar 550.000 euro en dit jaar en in 2025 en 2026 bovendien een incidentele subsidie verlenen van 125.000 euro, 100.000 euro en 75.000 euro. ‘Het college wil De Omval daarmee tijd en ruimte geven om verdere professionalisering door te voeren en de exploitatie te verbeteren. Ze stelt hierbij de voorwaarde dat De Omval een actieplan maakt, waarin de stichting laat zien hoe ze de financiële injectie gaan gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren’, laat de gemeente weten.