Gemeente Diemen

Gemeente Diemen staat voor besparingen en ombuigingen

De gemeente Diemen staat er financieel goed voor. Dat is nodig ook, want de komende jaren zullen in financieel opzicht een stuk krapper zijn, constateren B&W. ‘Net als andere gemeenten heeft Diemen te maken met onzekerheid over de bijdragen van het Rijk. De verwachting is dat er vanaf 2026 minder geld van het Rijk zal komen. De nieuwe financiële situatie vraagt volgens het college om besparingen en ombuigingen.’ De financiële huishouding van de gemeente is door het solide financiële beleid van de afgelopen tijd goed op orde en de gemeente heeft een goed gevulde spaarpot. Ook komend jaar is het financiële perspectief nog positief, maar daarna verslechtert het beeld danig. Het structurele tekort, waarvoor nog een oplossing moet worden gevonden, loopt richting 2028 op tot 3 miljoen euro. Toch wil het college nog een aantal grote investeringen doen, onder andere voor vernieuwing of nieuwbouw van het zwembad, voor de bouw van een middelbare school en voor renovatie van het gemeentehuis. ‘Voor de oplossing van het tekort wil het college samen met de gemeenteraad de gemeentelijke financiën ook na 2025 in evenwicht houden’. Wethouder Klaasse van financiën: ‘’We hebben ruimte om samen met de raad keuzes te maken. Dat kunnen soms wel pijnlijke keuzes zijn. Sommige dingen zullen we niet meer of veel minder doen, we kunnen investeringen uitstellen en we kunnen de lasten verhogen. Welke maatregelen we kiezen, gaan we komende tijd uitwerken.”