Enquête over kunst en cultuur

Vierduizend inwoners van Diemen hebben een enquête over kunst en cultuur in de bus gekregen. Met het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen hoe inwoners van 18 jaar en ouder denken over het huidige aanbod aan kunst en cultuur in Diemen. De informatie wordt meegenomen in een nieuwe Cultuurnota 2018-2022. De enquête is steekproefsgewijs verstuurd en het is niet mogelijk alsnog een formulier aan te vragen.