Diemen Nieuws

Cordaan biedt kortdurende zorg in Diemen

Zorginstelling Cordaan heeft enkele nieuwe zorgvormen ontwikkeld om het aantal ouderen dat kortdurend verblijf nodig heeft op te kunnen vangen. Cordaan biedt dergelijk kortdurend verblijf ook aan in haar woon-, zorg- en dienstencentrum Berkenstede aan de Weespertrekvaart in Diemen-Zuid. Cordaan meldt in haar jaarbeeld dat het aantal mensen dat een kortdurende zorgvorm nodig heeft in de eerste jaarhelft 70 procent hoger lag dan een jaar eerder. Met het kortdurend verblijf kunnen ouderen die na een ziekenhuisopname moeten revalideren of ouderen met een overbelaste mantelzorgen zo de zorg ontvangen die zij nodig hebben