Identiteisfraude

Diemen pakt identiteits- en woonfraude aan

Diemen gaat identiteits- en woonfraude aanpakken. De gemeente is daartoe aangesloten bij het project Landelijke Aanpak Adresfraude LAA. In Diemen is een project ‘Scheerlicht’ gestart waarbij in eerste instantie de omvang van het probleem in kaart wordt gebracht. Als daarbij tegen concrete zaken wordt aangelopen, dan worden die ook direct aangepakt. Voor de eerste pilot is Diemen-Noord aangewezen.
Identiteits- en woonfraude staan volgens de gemeente niet op zichzelf. Dit gaat meestal gepaard met andere vormen van ongewenst gedrag, zoals uitkeringsfraude, illegale onderhuur, overbewoning, wietteelt en dergelijke.
Voor de uitvoering van ‘Scheerlicht’ heeft de gemeente een tijdelijke projectleider aangenomen. De loonkosten daarvan belopen ongeveer 45.000 euro, hebben B&W aan de gemeenteraad gemeld.